Terapia osobowości

akelley1Uczyłem się dużo u najróżniejszych nauczycieli. Były to różnego rodzaju kursy, szkolenia i warsztaty. Edukowały mnie książki i własne przeżycia rodzinne. Lekcje doświadczane na własnych przejściach, wydają się być najbardziej wartościowymi naukami.

Kiedy czytamy różnego rodzaju książki, czyli wywody oparte na cudzych doświadczeniach, wynosimy wiedzę teoretyczną. Uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach praktycznych, na przykład w technikach NLP, wynosimy doświadczanie zakładanych relacji. Uczymy się radzić sobie z problemami tak, aby terapia na poziomie osobowym, przynosiła nam satysfakcjonujące doświadczenia dla obu stron.

Transpersonalna terapia

rai 005Pomimo że słowo „transpersonalna”, czytelników mojej witryny nie powinno zadziwiać, to przypomnę. W moim ujęciu jest to świadomość, lub przestrzeń penetracji, ponadosobowej świadomości. Czyli tam, gdzie nasze małe „ja” nie sięga w normalnym sposobie działania.

Wtedy, gdy mówimy o nadświadomości, albo wyższym „JA”, przesuwamy nasze pojmowanie do ponadosobowych przestrzeni świadomości. Albo wówczas, gdy posiłkujemy się innymi bytami, świadomymi siebie, istotami w duchowej przestrzeni. Do takich możemy zaliczyć duchowego opiekuna, którego każdy człowiek posiada. Możesz go skojarzyć z „aniołem stróżem”, który był wpajany memu pokoleniu na lekcjach religii.

Terapia rodzin

fet05 19Transpersonalna terapia rodzin, to o wiele bardziej skuteczne narzędzie terapeutyczne. Narzędzie, które posiada możliwość wglądu w przestrzeń ponadosobową, aby z pozycji duchowej formy istnienia, zobaczyć i zrozumieć swoje role. Jednym słowem, dowiedzieć się, jak my, jako duchowe formy, umawiamy się na odegranie swoich ról w rodzinie. Jakie powinniśmy wynieść wspólne lekcje, kształtujące charakter dusz, biorących udział w relacjach z najbliższymi osobami w ludzkiej rodzinie.

Zatrzymam się na chwilę w moich wywodach, aby przyjrzeć się słowu „terapia”. Co przez ten krótki zwrot, należy rozumieć? Otóż moim zdaniem mówi to nam o zrozumieniu samego siebie. Kim jestem sam dla siebie? Jaką rolę odgrywam jako jednostka społeczna?