Regresje duchowe wg Newtona

Dziwna jest nasza sytuacja tu, na Ziemi. Każdy z nas przychodzi z krótką wizytą, nie wiedząc dlaczego, a jednak czasami wydaje się, że zgadujemy jej cel - Albert Einstein

rai 003Regresja do życia między życiami wg metody dr Michaela Newtona to wyjątkowa technika umożliwiająca przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Odwiedziny w świecie Dusz. Dr Michael Newton jako dyplomowany hipnoterapeuta rozwinął własną technikę umożliwiającą dosięgnięcie głęboko ukrytych wspomnień pacjentów o ich życiu po śmierci. W stanie głębokiej hipnozy, po przeniesieniu ich w stan nadświadomości, pacjenci opisują co wydarzyło się im w ich poprzednich życiach na Ziemi i to co się wydarzyło pomiędzy tymi życiami. Opisują ważne zdarzenia z poprzednich żyć wpływające na ich aktualne życie, jak również opisują jak wygląda świat Dusz, kogo tam spotykają, z kim rozmawiają. Spotykają swojego Przewodnika Duchowego i dowiadują się dlaczego powrócili  z powrotem tutaj na Ziemię i jaki cel, jakie doświadczenie i z kim, wybrali sobie tym razem do pracy. Bardzo trafnie hipnoza LBL została nazwana „duchową regresją”.

Regresje duchowe w terapii

akelley2

Regresje duchowe to niejako proces zaglądania do nieba. Tak, do Nieba, do miejsca skąd pochodzimy. Albo, jeśli się uprzesz, skąd pochodzą nasze dusze. To tylko zależy, jak interpretujesz swoje „ja”. Jeśli uważasz, że twoje „ja” jest ciałem, osobowością – będziesz wyznawał, że posiadasz duszę. Jeśli natomiast uznasz swoją wyższą tożsamość, przyznać musisz, że ciało posiadasz. A twoje wyższe „JA” jest formą duchową i w stosunku do osobowości, którą znasz, jest wieczne.

Każdy, kto doświadczył śmierci klinicznej i wrócił do żywych (tzw. NDE), albo podróżuje poza ciałem (OOBE), wie, że świadomość jest formą duchową. Opuściwszy ciało przestaje być ograniczana przez materię i łatwo przenosi się tam, gdzie prowadzi ją własna myśl. Tak więc, dopóki myślenie wiąże się z formą cielesną jesteśmy osobą, ciałem – osobowością – jednym słowem. Lecz, gdy myśl zabiera się razem ze świadomością siebie i opuszcza ciało, stajemy się formą duchową. Odlatujemy od materialnej formy istnienia, żeby podróżować poza materią i poza czasem, jeśli tak wybierzemy.

Regresje duchowe mapy

fet04 06Jednym z najbardziej wiarygodnych sposobów sięgania do ludzkich pokładów ponadpersonalnej świadomości, jest regresja duchowa.
Tym właśnie terminem Michael Newton określił penetrację świadomości duszy, która opuszcza ciało, by przenieść swoją egzystencję w inne pozafizyczne przestrzenie. Ten wybitny hipnoterapeuta i badacz posunął się dalej, w swojej wyobraźni, i poszedł za duszą po śmierci, w regresji inkarnacyjnej, do miejsc gdzie dusze przebywają po ziemskim wcieleniu. 
Moim zdaniem odkrycie Newtona w niczym nie ustępuje odkryciu Kolumba. Natomiast badania potwierdzone na ponad tysiącu pacjentach wykreślają całkiem precyzyjną mapę do poruszania się w tamtych przestrzeniach.
W tym miejscu nasuwa się pytanie; czy świat odkryty przez Kolumba, który można mierzyć, penetrować i badać zmysłami może być adekwatny ze światem badanym przez Newtona? Tego drugiego przecież nie da się zmierzyć, zważyć ni sfotografować. Czy odczucia i doświadczenia pozazmysłowe mogą być na tyle realne, by tworzyć mapę tamtych przestrzeni?