Przedstawiam ciekawych ludzi nauki, którzy przekroczyli swoje wyznaczone ramy, naukowych paradygmatów, aby sięgając w nieznane, doświadczać wglądów z innej perspektywy rzeczywistości.

Inspirujący badacze

fet00 02W tym miejscu mojej witryny przytoczę sylwetki ambitnych i niezmordowanych poszukiwaczy wiedzy, która swego czasu stała się nie wygodna dla nauki. Wiedzy porzuconej z tego powodu, że nie dawała się okiełznać za sprawą przedwiekowej dyscypliny naukowej. Dodajmy tutaj, że chodzi o dyscyplinę opartą o newtonowsko-kartezjański opis Wszechświata. Fizykę, która już dawno została obalona przez twórców mechaniki kwantowej. Jednak jej paradygmaty nadal podtrzymywane są w potocznym pojmowaniu naukowości.

Moim celem jest pokazywanie ludzi, których najważniejsze idee wskazują drogę ku postępowi świadomości. Postęp świadomości – tak uważam – jest najważniejszą rzeczą, albo ideą, po którą przybywamy do ziemskiej scenerii istnienia.

To tutaj rodzi się indywidualna świadomość ludzka, świadomość osobowa, żeby wzrastać do zera aż do nieskończoności. Jeżeli więc możemy się czymś zainspirować do poszukiwania w sobie głębszej świadomości swojego istnienia, to ludzie, których tutaj przedstawię mogą być jakimśwzorcem.

Rupert Sheldrake

rupert sheldrakeRupert Sheldrake jest jednym z tych naukowców, którzy nie dali się okiełznać ciasnymi ramami naukowych wzorców na rzeczywistość. Już w 1981 roku mając niespełna czterdzieści lat wydał swoją pierwszą książkę: A New Science of Life (Nowa biologia - w naszym języku, wyd Virgo). Jak twierdzi jego zamiarem była próba przedstawienia hipotezy rezonansu morficznego, zawierającego pamięć natury. Miał już za sobą dziesięć lat badań w jednej z twierdz naukowej ortodoksji, na wydziale biochemii Uniwersytetu Cambridge. Zatem zdawał sobie sprawę, że idee zbiorowej pamięci przekazywane drogą nowego rodzaju niematerialnego rezonansu nie wzbudzi natychmiastowego zachwytu. Jednak pocieszał się tym, że po swoim sześcioletnim pobycie w Indiach w międzynarodowym instytucie badań rolniczych, zdał sobie sprawę z istnienia wielu podglądów na życie. Zaś mechanistyczny światopogląd naukowej ortodoksji jest tylko jednym ze sposobów widzenia świata.

Peter Russel

peter russell 1Peter Russell jest autorem książek i mówcą uznawanym za jednego z czołowych myślicieli na temat współczesnej świadomości duchowości. Jego książki i filmy wideo zdobyły międzynarodowe uznanie.

Peter uważa, że wielkim wyzwaniem na teraz, jest uwolnienie ludzkiego myślenia od ograniczających przekonań i postaw, które odpowiadają za tak wiele naszych problemów osobistych, społecznych i globalnych. Jego misją jest propagować istotną wiedzę o ludzkiej świadomości. Odnajdywać ja w różnych tradycjach duchowych i rozpowszechniać ich nauki dla samowyzwolenia w przekonujące, współczesne sposoby.

Dlatego przygotowuje i rozpowszechnia on swoje praktyki medytacyjne dla zainteresowanych od ponad czterdziestu lat. Jego podejście charakteryzuje pełną prostotę w medytacji, dla puszczenia wszelkich oczekiwań i kontroli. Zasadą tego wspaniałego podejścia jest to, że nic nie musimy zmieniać lub usuwać. Jest to, po prostu, oddanie się w pełni dla chwili obecnej.

Gregg Braden

Gregg BradenGregg Braden to postać, która trafiła do kręgu moich zainteresowań latem 2011 roku, kiedy obejrzałem film „Nauka cudów”, dostępny w Sieci. Wywarł na mnie wtedy ogromne wrażenie i postanowiłem wspomnieć o nim w drugiej części mojej książki p.t. „Wyprawa w głąb siebie”. Ten człowiek jest nie tylko dobrze wykształconym, ale to, co jest ważniejsze, przełamał stare paradygmaty, żeby poszukiwać wiedzy przekazywanej od pokoleń w starych tradycjach narodów i grup etnicznych. Ta wiedza istnieje, pomimo, że świat zachodni tak bardzo został „zaślepiony” naukowymi zdobyczami, iż w ogóle jej nie dostrzega. Ba, wręcz przeciwnie, stara się ją wyśmiewać jako nieudowodnioną empirycznie, dlatego szkodliwą – wmawiają nam.

Gregg Braden tak zapałał do poszukiwania utraconej wiedzy, że przez ostatnie dwie dekady zjeździł świat w poszukiwaniu owych starych tradycji. W miejscach, gdzie cywilizacja miała najmniejszy wpływ na krzewienie wiedzy przekazywanej przez przodków kolejnym pokoleniom.

Robert Schwartz

robert schwartz 1Postać Roberta Schwartza jest wyjątkowa, dlatego pragnę przybliżyć jego osobowość, żeby poszerzyć grono ludzi godnych poznania.

Pozwolę sobie na wstępie oddać głos Robertowi, żeby sam się przedstawił. Oto co pisze na swojej witrynie sam o sobie.

 Dobrze się stało, że przez wiele czasu zanim napisałem książkę „Program swojej duszy”, bezowocnie poszukiwałem głębszego sensu życia. Dopiero w 2003 roku owe poszukiwania przyjęły zaskakujący kierunek, kiedy to postanowiłem skontaktować się z medium. Pomimo mojej silnej wiary w Boga nigdy wcześniej nie miałem bezpośrednich doświadczeń metafizycznych. Rozpocząłem więc poszukiwanie ludzi uzdolnionych mediumicznie, żeby wybrać kogoś, z kim poczuję się komfortowo.

Pierwsza moja sesja z medium odbyła się 7 maja 2003 roku. Pamiętam dokładnie tę datę, gdyż dzień ten zmienił moje życie.

Podkategorie